Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Krčmaň
Kokorská 163
772 00 Krčmaň, okres Olomouc

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna - výdejna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace
  Olomoucká 85
  779 00 Krčmaň
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace
  Olomoucká 85
  779 00 Krčmaň

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle dohody s ředitelkou školky

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 393 030

  mobil: +420 607 145 307

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mskrcman.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace
  Olomoucká 85
  779 00 Krčmaň

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  mskrcman@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  sinmeq8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1809653369/0800

6. IČO

70984476

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mskrcman@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): sinmeq8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace, Olomoucká 85, 779 00 Krčmaň

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Krčmaň poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.