Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Krčmaň pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí se uskuteční prezenčně, tj. za účasti dětí a jejich rodičů / zákonných zástupců.

Termín zápisu: 14. 5. 2024
Místo zápisu: Mateřská škola Krčmaň
Čas: 13:00 - 16:00 hod

Rodiče u zápisu předloží:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, jejíž součástí je potvrzení praktického dětského lékaře.
  • svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, (cizinci svůj cestovní pas, doklad o přechodném pobytu dítěte, ze kterého vyplývá, zda je škola pro dítě spádovou)
  • Další doklady vyplní zákonný zástupce v MŠ při zápise

 

Zde si můžete přečíst Kritéria zápisu .

 

Na základě přijímacího řízení ředitelka stanoví počet dosažených bodů při splnění kritérií a vyhlásí výsledky přijímacího řízení, a to do 30 dní zveřejněním na webu MŠ Krčmaň a na vstupních dveřích MŠ. Dle ochrany osobních údajů nebudou vyvěšena jména uchazečů o předškolním vzdělávání, ale pouze přidělená registrační čísla. Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

 

Upozornění:

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel.

Upozorňujeme na nutnost pečlivého vyplnění všech náležitostí žádosti, včetně podpisu zákonného zástupce a aktuálních telefonních čísel a emailových adres.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

V případě, že Vaše dítě má zdravotní omezení /diety, alergie apod./ nebo vyžaduje speciální vzdělávací potřeby, uveďte tyto skutečnosti do přihlášky a dodejte potřebná potvrzení.

 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat:

Bc. Klára Felnerová, ředitelka MŠ, tel: 585 393 030, 607 145 307, email: mskrcman@seznam.cz

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ.jpg