Drobečková navigace

Úvod > Informace > Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena takto: Měsíční částka úplaty pro školní rok činí 800,-Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Školné se hradí pomocí bankovního převodu a to na č.ú. 1809653369/0800. Jako variabilní symbol se uvádí datum narození dítěte (vždy 8 místní číslo) a do poznámky jméno dítěte.

Upozornění

Jestliže zákonný zástupce opakovaně  neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odstavce d. rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.